Ulica grada Vukovara 17 (Između Trešnjevačke tržnice i Savske ceste) 01/3096-787
Ilica 65 (Kod Britanskog trga) 01/4846-322
Najpovoljniji tečaj u Zagrebu

O nama

 

Božo -M d.o.o , za mjenjačke poslove I trgovinu , skraćeni naziv Božo-M d.o.o.

sa sjedištem u Zagrebu, Cernička ulica 21

Tvrtka  je registrirana   9. travnja 1997. godine kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS)080136456

Osnivači/članovi društva

Božo Trdinšak, OIB: 63720537323
Desinić, Šimunci 15/2

– jedini osnivač d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje

Božo Trdinšak, OIB: 63720537323
Desinić, Šimunci 15/2

– direktor

– zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

 

Temeljni kapital

–  30.000,00 kuna (uplaćen u cijelosti)

MB

01272748

OIB

85005141773

Žiro računi:

–  2360000-1101875858, Zagrebačka banka d.d., Zagreb

–  2484008-1101691380, Reiffeisen bank Austria d.d., Zagreb

 

Tvrtka ima odobrenja Hrvatske narodne banke za obavljanje mjenjačkih poslova pod brojem 0554/O

 

Mjenjačnica u Ilici 65 (GULDEN)  posluje od travnja 1997,

a mjenjačnica u Ul. Grada Vukovara 17 (BOŽO)  od travnja 1998. godine.